Tᴜʏệᴛ ᴠờɪ: Đạɪ ᴛá Đɪɴʜ Văɴ Nơɪ ɴʜậɴ Hᴜâɴ ᴄʜươɴɢ Cʜɪếɴ ᴄôɴɢ ʜạɴɢ Nʜì ᴄủᴀ Cʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ

Tᴜʏệᴛ ᴠờɪ: Đạɪ ᴛá Đɪɴʜ Văɴ Nơɪ ɴʜậɴ Hᴜâɴ ᴄʜươɴɢ Cʜɪếɴ ᴄôɴɢ ʜạɴɢ Nʜì ᴄủᴀ Cʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ

Cʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛặɴɢ ᴛʜưởɴɢ Hᴜâɴ ᴄʜươɴɢ Cʜɪếɴ ᴄôɴɢ ʜạɴɢ Nʜì ᴄʜᴏ Đạɪ ᴛá Đɪɴʜ Văɴ Nơɪ, Gɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ.

Nɢàʏ 24/12, ᴛạɪ ʜộɪ ɴɢʜị ᴛổɴɢ ᴋếᴛ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴăᴍ 2022, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴠà ᴘʜáᴛ độɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀàᴏ ᴛʜɪ đᴜᴀ ‘ᴠì ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛổ ǫᴜốᴄ’ ɴăᴍ 2023 ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ, đạɪ ᴛá Đɪɴʜ Văɴ Nơɪ đượᴄ ᴛʀᴀᴏ ᴛặɴɢ Hᴜâɴ ᴄʜươɴɢ Cʜɪếɴ ᴄôɴɢ ʜạɴɢ Nʜì ᴄủᴀ Cʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ.

Năᴍ 2022, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ 4 đợᴛ ᴄᴀᴏ đɪểᴍ ᴛấɴ ᴄôɴɢ, ᴛʀ.ấɴ á.ᴘ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠớɪ ᴄườɴɢ độ ᴄᴀᴏ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ đồɴɢ ʙộ, ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ, đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ. Đơɴ ᴠị đạᴛ đượᴄ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ, ᴋɪềᴍ ᴄʜế, ʟàᴍ ɢɪảᴍ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ʜìɴʜ sự, ɢɪảᴍ 0,7% ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛʀậᴛ ᴛự xã ʜộɪ sᴏ ᴠớɪ ᴄùɴɢ ᴋỳ ɴăᴍ 2021.

Tʜừᴀ ủʏ ǫᴜʏềɴ, Tʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Lê Qᴜốᴄ Hùɴɢ, Tʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ Côɴɢ ᴀɴ ᴛʀᴀᴏ ᴛặɴɢ Hᴜâɴ ᴄʜươɴɢ Cʜɪếɴ ᴄôɴɢ ʜạɴɢ Nʜì ᴄʜᴏ đạɪ ᴛá Đɪɴʜ Văɴ Nơɪ. Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ.

Kếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴋʜáᴍ ᴘʜá ᴄáᴄ ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ đạᴛ ᴄᴀᴏ, ᴠượᴛ ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đề ʀᴀ. Tỷ ʟệ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴋʜáᴍ ᴘʜá ᴄʜᴜɴɢ đạᴛ 85,7%. Rɪêɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴋʜáᴍ ᴘʜá áɴ ʀấᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴛʀở ʟêɴ đạᴛ 100%.

Côɴɢ ᴛáᴄ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴠớɪ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʙăɴɢ, ɴʜóᴍ đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ʙàɪ ʙảɴ, ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ, ᴛʀɪệᴛ xóᴀ, ʟàᴍ ᴛᴀɴ ʀã 70 ɴʜóᴍ, 177 đốɪ ᴛượɴɢ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, đơɴ ᴠị ᴛʀɪệᴛ ᴘʜá ɴʜɪềᴜ đườɴɢ ᴅâʏ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ đ.á.ɴ.ʜ ʙạᴄ ǫᴜᴀ ᴍạɴɢ ᴠớɪ ǫᴜʏ ᴍô ʟớɴ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴɢʜìɴ ᴛỷ đồɴɢ.

Tʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Lê Qᴜốᴄ Hùɴɢ, Tʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ Côɴɢ ᴀɴ

Côɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴍ.ᴀ ᴛ.ú.ʏ, ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠề ᴋɪɴʜ ᴛế, ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đạᴛ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄᴀᴏ ʜơɴ ɴăᴍ 2021, đượᴄ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴄáᴄ ᴄấᴘ, ɴɢàɴʜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ đ.á.ɴ.ʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ.

Pʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛạɪ ʜộɪ ɴɢʜị, Tʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Lê Qᴜốᴄ Hùɴɢ, Ủʏ ᴠɪêɴ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, Tʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ Côɴɢ ᴀɴ, ɢʜɪ ɴʜậɴ, đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ ɴʜữɴɢ ᴋếᴛ ǫᴜả, ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ᴍà ᴄáɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ɴỗ ʟựᴄ đạᴛ đượᴄ ɴăᴍ 2022; ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ 100% ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ ᴄủᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɢɪᴀᴏ, ᴛʀᴏɴɢ đó ɴʜɪềᴜ ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ ᴄᴀᴏ ʜơɴ ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄả ɴướᴄ.

Về ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, Tʜứ ᴛʀưởɴɢ Lê Qᴜốᴄ Hùɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴄầɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ, ǫᴜáɴ ᴛʀɪệᴛ ᴋỹ ᴠà ᴠậɴ ᴅụɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ᴄủᴀ Đảɴɢ ᴜỷ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠà ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ ʙộ ᴠề ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴăᴍ 2023 ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ.

Tɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ ᴛốᴛ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴄʜᴏ ᴄấᴘ ᴜỷ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴄấᴘ, ᴄáᴄ ɴɢàɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄáᴄ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ, ᴄʜỉ ᴛʜị ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʙảᴏ đảᴍ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴛʀậᴛ ᴛự ᴠà ᴄáᴄ ᴠăɴ ʙảɴ ǫᴜʏ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ. Đơɴ ᴠị ᴄầɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ, ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴄơ ʙảɴ, ɢắɴ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴắᴍ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴠà đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ, ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ; ᴄʜủ độɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ᴠề ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴛʀậᴛ ᴛự ɴɢᴀʏ ᴛừ đầᴜ ᴠà ᴛạɪ ᴄơ sở; ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ᴛốᴛ ANTT Tếᴛ Nɢᴜʏêɴ Đáɴ Qᴜý Mãᴏ 2023.

Tɪếᴘ ᴛʜᴜ ý ᴋɪếɴ ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄʜỉ đạᴏ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ Bộ Côɴɢ ᴀɴ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ, đạɪ ᴛá Đɪɴʜ Văɴ Nơɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛᴏàɴ đơɴ ᴠị ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xâʏ ᴅựɴɢ Đảɴɢ, xâʏ ᴅựɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜʏ ᴄʜế, ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ, ʟàᴍ ᴛốᴛ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴄáɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ sĩ, ɴêᴜ ᴄᴀᴏ ᴠᴀɪ ᴛʀò, ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị, địᴀ ᴘʜươɴɢ.

Tʀướᴄ ᴍắᴛ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ Đɪɴʜ Văɴ Nơɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ᴄầɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛốᴛ ᴄáᴄ ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ᴄʜỉ ᴛɪêᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀᴏ đɪểᴍ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴛʀấɴ áᴘ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴅịᴘ Tếᴛ Nɢᴜʏêɴ Đáɴ Qᴜý Mãᴏ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴠớɪ ᴄáᴄ đườɴɢ ᴅâʏ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sảɴ xᴜấᴛ, ᴛ.àɴɢ ᴛʀữ, ᴍᴜᴀ ʙáɴ, ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴘ.ʜ.á.ᴏ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *