Sở GD&ĐT ɴʜậɴ ɢầɴ 32 ᴛỉ ᴛừ ɴʜà ʜảᴏ ᴛâᴍ ɴʜưɴɢ 9 ᴛʜáɴɢ sᴀᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴍáʏ ᴛíɴʜ ʙảɴɢ

Sở GD-ĐT ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ đã ɴʜậɴ ɢầɴ 32 ᴛỉ đồɴɢ ᴛừ ᴄáᴄ ɴʜà ʜảᴏ ᴛâᴍ để ᴍᴜᴀ ᴍáʏ ᴛíɴʜ  ʙảɴɢ (MTB) ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ (HS), ᴛʜế ɴʜưɴɢ sᴀᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 9 ᴛʜáɴɢ, ᴠɪệᴄ ɴàʏ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ.

Tʜáɴɢ 3.2022, ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ Bộ GD-ĐT, ᴍộᴛ số ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ đã ủɴɢ ʜộ ᴄʜᴏ Sở GD-ĐT ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ ɢầɴ 32 ᴛỉ đồɴɢ để ᴍᴜᴀ MTB ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ ᴄʜᴏ HS ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ. Tʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴄủᴀ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, sự ủɴɢ ʜộ ɴàʏ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴠɪệᴄ ɴʜɪềᴜ HS ở ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ ᴛʜɪếᴜ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʙù.ɴɢ ᴘʜ.áᴛ.

Sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ᴛʜáɴɢ ì ạᴄʜ, ᴛʜáɴɢ 9.2022, Bộ GD-ĐT ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ Sở GD-ĐT ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ʜɪệᴜ ǫᴜả ʜỗ ᴛʀợ MTB ᴄʜᴏ HS. ᴘʜảɴ ʜồɪ ᴠớɪ Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ sở ᴍớɪ ᴄʜọɴ đượᴄ ɴʜà ᴛʜầᴜ ᴠà đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴍᴜᴀ sắᴍ, ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ʜɪệɴ ʜàɴʜ. Dự ᴋɪếɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜý ɪᴠ/2022 sẽ đɪềᴜ ᴘʜốɪ, ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ ᴄʜᴏ HS.

Tʀᴏɴɢ ᴠăɴ ʙảɴ ᴘʜảɴ ʜồɪ, Sở GD-ĐT ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ Bộ GD-ĐT ɴêɴ đứɴɢ ʀᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴠà ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ MTB ᴠề ᴄʜᴏ ᴄáᴄ Sở GD-ĐT, ᴛʜᴀʏ ᴠì ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ để ᴄấᴘ sở đứɴɢ ʀᴀ ᴍᴜᴀ, ᴠì ʜɪệɴ ɴᴀʏ sở đᴀɴɢ ɢặᴘ ᴍộᴛ số ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠề ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ đấᴜ ᴛʜầᴜ, ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴛʜɪếᴛ ʙị MTB, ᴅẫɴ đếɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʙị ᴋéᴏ ᴅàɪ, ᴄʜưᴀ ᴛʜể ᴄấᴘ MTB ᴄʜᴏ HS.

Nɢàʏ 7.12, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ôɴɢ Tʀầɴ Sĩ Tʜàɴʜ, Pʜó Gɪáᴍ đốᴄ Sở GD-ĐT ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠɪệᴄ ᴍᴜᴀ MTB ʙị ᴄʜậᴍ ᴛʀễ ʟà ᴋʜâᴜ ᴄʜọɴ ɴʜà ᴛʜầᴜ. Cáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴộᴘ ʜồ sơ đấᴜ ᴛʜầᴜ ᴄʜỉ ᴄó ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴍẫᴜ ᴋɪểᴍ địɴʜ ᴠề ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ, ɴʜưɴɢ số ʟượɴɢ ᴍᴜᴀ ɢầɴ 13.000 ᴄáɪ. Nếᴜ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴍẫᴜ ᴋɪểᴍ địɴʜ đạᴛ ʏêᴜ ᴄầᴜ, ɴʜưɴɢ số ᴍáʏ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ HS ᴋéᴍ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴛʜì sᴀᴏ?, ôɴɢ Tʜàɴʜ ᴛỏ ʀᴀ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ đấᴜ ᴛʜầᴜ ᴋʜôɴɢ đáᴘ ứɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋɪểᴍ địɴʜ ɢầɴ 13.000 MTB, ᴠì ɢɪá ᴋɪểᴍ địɴʜ ʟà 30 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ᴄáɪ, ᴄòɴ ɢɪá ʙáɴ ᴄʜᴏ sở ᴄʜỉ 2,5 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ᴄáɪ. Để ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴛʜáᴏ ɢỡ, sở đã ɢửɪ 2 ᴠăɴ ʙảɴ ᴄʜᴏ Bộ TT-TT, đề ɴɢʜị ᴄó ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄụ ᴛʜể ᴠề ᴠɪệᴄ ɴàʏ.

Lúᴄ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʙù.ɴɢ ᴘʜ.áᴛ, ɴʜɪềᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ ᴛʜɪếᴜ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʜọᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴘʜảɴ ʜồɪ, ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛừ Bộ TT-TT, Sở GD-ĐT ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ ᴄʜọɴ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴛʜẩᴍ địɴʜ ᴛʜᴇᴏ ʟô. Về ᴄâᴜ ʜỏɪ số ᴛɪềɴ ɢầɴ 32 ᴛỉ đồɴɢ đᴀɴɢ ở đâᴜ?, ôɴɢ Tʜàɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ số ᴛɪềɴ ɴàʏ đã đượᴄ sở ɢửɪ ᴠàᴏ ɴɢâɴ ʜàɴɢ. Đếɴ ʟúᴄ ᴋý ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ ɴʜà ᴛʜầᴜ ᴠà ᴛấᴛ ᴛᴏáɴ, số ᴛɪềɴ ʟãɪ ᴛừ ɴɢâɴ ʜàɴɢ sẽ đượᴄ đơɴ ᴠị ᴅùɴɢ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴍᴜᴀ MTB ᴄʜᴏ HS. Tấᴛ ᴄả số ᴛɪềɴ ɴàʏ đềᴜ đượᴄ sử ᴅụɴɢ để ᴍᴜᴀ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴄʜᴏ HS, ôɴɢ Tʜàɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ.

Ôɴɢ Tʜàɴʜ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ Sở ᴄũɴɢ ʀấᴛ ᴍᴜốɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀɴʜ để ᴄáᴄ ᴇᴍ HS ᴄó ᴛʜɪếᴛ ʙị ʜỗ ᴛʀợ ʜọᴄ ᴛậᴘ, ɴʜưɴɢ ᴘʜảɪ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠà đảᴍ ʙảᴏ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ. Tʀả ʟờɪ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴄủᴀ ᴘᴠ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴋʜɪ ɴàᴏ sở ᴍớɪ ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ MTB ᴄʜᴏ HS, ôɴɢ Tʜàɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ: Tᴜầɴ sᴀᴜ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ʜọᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴʜà ᴛʜầᴜ, ɴếᴜ 2 ʙêɴ ᴄó sự ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ, ᴅự ᴋɪếɴ ǫᴜᴀ ᴛếᴛ ᴄáᴄ ᴇᴍ HS ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ sẽ ᴄó MTB. Cᴜộᴄ ʜọᴘ ɴàʏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴍờɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, sở ᴛᴛ-ᴛᴛ ᴠà ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜáᴄ ᴄùɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴅự. Mọɪ ᴛʜứ đềᴜ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ʜếᴛ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *